KRISTIANE HETLEVIK
Identitet.jpg

Strusshamn Barnehage

Strusshamn Barnehage

Logo, visuell identitet og profileringsmateriale

Et godt sted å være - et hav av muligheter
 
Vi hadde våren 2017 et godt og effektivt samarbeid med Kristiane Hetlevik – KHGrafisk, i forbindelse med utarbeidelse av ny logo for Strusshamn barnehage SA. Kristiane tok utgangspunkt i barnehagens ide og utviklet det til en logo vi nå bruker som brevmal og identifisering av brev og annen skriftlig informasjon fra barnehagen. Vi opplevde Kristiane som lydhør for våre ideer, samtidig som hun var konstruktiv og utviklende i utformingen og ga oss gode råd om bruksområder for barnehagens nye logo.
— Arnt Magne Nautnes, Styrer i Strusshamn barnehage