KRISTIANE HETLEVIK
Gnist_CD.jpg

Vokalensemblet SKRIK - "GNIST"

Gnist_CD.jpg

Vokalensemblet Skrik

CD, coverdesign, plakat, program og facebookprofilering for "Gnist" 

VOKALENSEMBLET SKRIK er et vokalensemble fra Bergen, og består av et tjuetalls sangere. 
I desember 2014 lanserte SKRIK sin tredje CD - GNIST.