KRISTIANE HETLEVIK

Behovsskjema nettsider

Behovsskjema - nye nettsider

 

For å utvikle og designe en ny nettside er det viktig at man kartlegger behovene på forhånd. Denne katleggingen vil være avgjørene for den videre prossessen i utforming av nettstedet ditt, og vil gjøre produksjonstiden mer effektiv.

 
 
Legg ved url til dagens nettside om dere har dette i dag
http://
Vennligst skisser et tidsperspektiv på prosjektet. Når kan du/dere tenke deg å gå live med nye nettsider?
Beskriv virksomhetens bakgrunn, visjon og hovedbudskap
Beskriv målgruppen/målgruppene for ditt/deres selskap
4. Hvilke leveranser vil dette prosjektet omfatte?
Gi en oversikt over tidsramme og milepæler i prosjektet
Hvilke medarbeidere er viktig for å bli involvert i prosessen? Hvem er beslutningstakere?
7. Hvilke tekniske funksjoner må inkluderes på nettsiden?
8. Hva er målet for nettstedet?
Vennligst skisser nettsidens menystruktur, delt inn i hovedmeny og undermenyelementer. Hvor prosjekter, albummer, videoer, personprofiler og produkter er involvert.
Vennligst skisser referanser på nettsteder og hva du/dere liker/misliker. Legg ved lenker.
Den normale arbeidsflyten er: Oppstartsmøte, skisse på layout, implementering av designmaler, innholdsproduksjon, kvalitetssikring og lansering:

Hvor lang tid tar det?

Så snart vi har kartlagt dine behov og avtalt omfang, vil vi lage en realistisk tidsplan. Erfaring viser at et prosjekt trenger 1-2 måneder for å implementeres, påvirket av omfanget og kapasitet. Men det er generelt bedre å ha god tid, og heller komme i mål før skjema.

Hva du kan forvente av meg.

Jeg utformer nettsteder som er attraktive og enkle å bruke. Mitt mål er å lage et nettsted som kommuniserer godt og ærlig med kundene dine. Det bør tydelig vise identiteten din og hvorfor du bør være en foretrukket leverandør. 

Pris

Når vi har fått kartlagt behov og omfang av nye nettsider kan jeg prisette dette arbeidet.